horizon 2020

Ministarstvo civilnih poslova BiH raspisalo je Javni konkurs za dodjelu sredstava iz granta „Programi za pripremu projekata i potencijalnih kandidata za sredstva iz fonda H2020” za 2020. godinu. Pravo na podnošenje projekata na osnovu ovog granta imaju registrovane naučnoistraživačke organizacije (visokoškolske ustanove, instituti, akademije nauka i umjetnosti, inovacijski centri, tehnološki parkovi), neprofitne organizacije, odnosno druge fizičke i pravne osobe koje su uključene u istraživački rad ili širenje i upotrebu naučnoistraživačkih rezultata kroz apliciranje i učešće u programima HORIZON 2020, COST i EUREKA.

Više detalja u vezi uslova prijave kao i same prijavne obrasce možete naći na sljedećem link-u:
http://mcp.gov.ba/publication/read/javni-konkurs-za-dodjelu-sredstava-iz-granta-programi-za-pripremu-projekata-i-potencijalnih-kandida