Povodom 70-te godišnjice Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Odsjeka za historiju, Centar za historijska istraživanja objavljuje izlazak posebnog izdanja Radova na engleskom jeziku pod naslovom Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Arts, Archeology), knjiga 7, broj 2, 2020.

Ovo je prvi put da Filozofski fakultet u Sarajevu objavljuje časopis koji je u cijelosti na engleskom jeziku. Odluka da se pristupi izdavanju ovog broja rezultat je akademskih diskusija na Odsjeku za historiju nakon kojih se došlo do zaključka da je upravo izdavanje posebnog izdanja na engleskom jeziku korak koji je u skladu sa suvremenim akademskim trendovima te da on može biti važna stepenica u postizanju dugoročnog cilja Filozofskog fakulteta – većoj vidljivost u internacionalnom akademskom prostoru.

Časopis sadrži ukupno dvanaest članaka  ̶  dva izvorna znanstvena članka koji se prvi put objavljuju u ovom posebnom izdanju te deset izvornih znanstvenih i stručnih radova koji su ranije već objavljeni na bosanskom jeziku u različitim referentnim časopisima, a ovdje se susreću u prijevodu na engleski jezik. Radovi obrađuju raznovrsne teme iz povijesti Bosne i Hercegovine i šire regije Zapadnog Balkana, u rasponu od klasičnog antikviteta do suvremenog doba. Fokusiranost na povijest navedenoga područja zajednički je imenitelj radova u ovom broju te on, u skladu s tim, nosi naslov Reflections on Life and Society in the Western Balkans: Studies in the History of Bosnia and Herzegovina.

Nadamo se da će članci sadržani u ovom posebnom izdanju pronaći put do čitalačke publike na širem internacionalnom polju; da će dovesti do poticajnog akademskog dijaloga na polju historiografije te da će, u konačnici, doprinijeti dekonstruiranju niza dominantnih predodžbi i paradigmi koje su oblikovale tradicionalnu historiografiju i javne diskurse u više europskih zemalja.

Urednici:

Amila Kasumović

Fahd Kasumović

Link za online časopis: http://ff.unsa.ba/subds/ejournals/index.php/radovihhua/issue/view/6