U petak 26.3.2021, u sklopu obilježavanja Sedmice frankofonije i francuskog jezika na Odsjeku za romanistiku i Filozofskom fakultetu UNSA, u suranji sa Francuskim institutom u BiH, diplomata i istraživač Xavier Rouard održao je na francuskom jeziku predavanje preko aplikacije zoom, na temu "Naši preci Gali, Slaveni i Dravidi/Nos ancêtres les Gaulois, les Slaves et les Dravidiens".

Prisutnima se kratko obratio i g. Almir Šahović, pomoćnik Ministra i referent za frankofoniju pri Ministarstvu vanjskih poslova BiH.

Odsjek za romanistiku