Odsjek za anglistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Društvo anglista u BiH (DAuBiH) uz podršku Evropskog centra za savremene jezike i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo uspješno su organizirali specijaliziranu obuku za 22 univerzitetska nastavnika i saradnika koji su angažirani u nastavnom procesu na odsjecima za anglistiku na javnim i privatnim univerzitetima širom Bosne i Hercegovine.

Na početku radionice, minutom šutnje odana je počast uvaženoj profesorici Marijani Sivrić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru). Prisutnima su se obratili doc. dr Amir Duranović, prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo i voditeljica Odsjeka za anglistiku, prof. dr Amira Sadiković.

 

Klikom na sliku otvarate galeriju

Tokom trajanja seminara koji se održavao i u digitalnom okruženju, što je izuzetno važno naglasiti kada se radi o primjeni CLIL metodologije integriranog učenja, predavači i edukatori iz Evropskog centra za savremene jezike Vijeća Evrope koji se u svojoj dugogodišnjoj praksi bave istraživanjima integriranog učenja, Kevin Schuck (Holandija) i Letizia Cinganotto (Italija), učesnicima su predstavili najsavremenije metode podučavanja nastavnih sadržaja na engleskom jeziku.

Tema primjene CLIL metodologije u nastavi engleskog jezika na univerzitetima je malo istraživana ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u susjednim zemljama. Težište aktivnosti koje su se odvijale tokom trajanja radionice bilo je na upotrebi stranog jezika kao instrumenta za učenje različitih sadržaja (CLIL), a istraživački projekt ima za cilj da pruži početnu obuku nastavnika koji integrirano podučavaju sadržaj i jezik. Na ovaj način, CLIL nudi mogućnost cjelovitog pristupa podučavanju pri čemu se posebna pažnja obraća na interkulturalni i profesionalni razvoj nastavnika i saradnika. Prva obuka posebno je značajna jer su korisnici  u poziciji da budu i multiplikatori  kroz svoje redovne aktivnosti usmjerene na cjeloživotno učenje i usavršavanje.

Na ovaj način se i u budućnosti nastavlja uspješna međunarodna saradnja između Evropskog centra za savremene jezike Vijeća Evrope, Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Centra NIRSA.