Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 20. 11. 2019. održan je još jedan master-class ruskog jezika zahvaljujući aktivnoj suradnji sa Ruskom humanitarnom misijom (RHM) za Balkan. Master-class pod naslovom «Некоторые особенности преподавания РКИ: теория, практика, актуальные тенденции» otvorila je predsjednica Odsjeka za slavenske jezike i književnosti doc. dr. Amela Ljevo-Ovčina. Nakon toga prisutnima se obratio prodekan za naučno-istraživački rad, međunarodnu akademsku suradnju i izdavaštvo doc. dr. Amir Duranović, koji je u ime Filozofskog fakulteta pozdravio predavače i studente te uputio riječi podrške i ohrabrenja za nastavak produktivne i korisne suradnje Odsjeka za slavenske jezike i književnosti sa RHM.

Ovom prilikom prisutni su imali priliku čuti tri predavanja. Prvo predavanje održala je docentica Evgenija Vladimirovna Voropaj, koja je studente upoznala s načinima pristupanja čitanju književnog teksta na ruskom jeziku putem kojih se tekst analizira, a potom i interpretira. Pedagog i lektor ruskog jezika Ilja Sergejevič Tjapkov svoje je predavanje posvetio predstavljanju i ispitivanju poteškoća s kojima se studenti susreću prilikom učenja ruskog jezika te dao konkretne savjete kako izbjegavati greške koje nastaju zbog srodnosti ruskog jezika s bosanskim, hrvatskim i srpskim jezikom. Treće predavanje (otvoreni sat) održala je Nadežda Vasiljevna Kondrat, predavač ruskog jezika kao stranog, koja je putem interaktivnih vježbi studentima objasnila kako se u ruskom jeziku tvori imperativ i na koje se načine može iskoristiti u svakodnevnom govoru. Po završetku master-classa svi sudionici dobili su certifikate i priručnike za učenje ruskog jezika.

Zahvaljujemo se Ruskoj humanitarnoj misiji (RHM) za Balkan na održanom master-classu te želji i naporima koje ulažu u suradnju sa Filozofskim fakultetom. Posebnu zahvalu upućujemo svim sudionicima, a osobito studentima, koji  su svojim prisustvom i zalaganjem potvrdili važnost razvijanja suradnje sa izvornim govornicima ruskog jezika.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Odsjek za slavenske jezike i književnosti