U susret obilježavanju 700 godina od smrti Dantea Aligijerija, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, je 12. decembra 2019. godine održan naučni skup čija je tema bila Danteovo djelo i njegov značaj na Balkanu. Skup je okupio važne italijaniste iz Italije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Slovenije.
Klikom na sliku otvarate galeriju