Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

REZULTATI ISPITA IZ PEDAGOGIJE 2 NAKON PRVE PROVJERE ZNANJA, 19. 4. 2017.

 

INDEX BR.

Test/∑max=40/∑min=20

46818/2015

30

46812/2015

35

47019/2015

35

47025/2015

11

46886/2015

26

46879/2015

29

46814

13

46331/2014

6

46808/2015

33

47254/2015

30

46880/2015

26

46787/2015

29

47003/2015

28

46791/2015

32

46801/2015

29

46816/2015

34

47028/2015

20

46802/2015

27

46794/2015

33

46883/2015

23

46811/2015

26

46885

28

46804/2015

29

44071/2011

28

46797/2015

22

47029

28

46286

31

46790/2015

24

47011/2015

32

47018/2015

21

46881/2015

12

47053/2015

30

 

Kandidati sa nedovoljnim brojem bodova (ispod 20) ponavljaju test na završnom ispitnom roku.

Uvid u rad možete ostvariti u kontaktu sa kolegicom Camović, a  konzultacije o urađenom tek iza 15.5.2017.

S poštovanjem,

prof. dr. Mirjana Mavrak