Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

PNAS

Nedžad Leko i Nermina Čordalija sa Odsjeka za anglistiku koautori su rada koji je upravo objavljen u januarskom broju naučnog časopisa PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United State of America), koji se smatra trećim najuticajnijim svjetskim naučnim časopisom poslije časopisa Nature i Science.

 

Objavljeni rad When linearity prevails over hierarchy in syntax, PNAS 2018 January, 115 (3) 495-500. https://doi.org/10.1073/pnas.1712729115 (autori: Jana Willer Gold, Boban Arsenijević, Mia Batinić, Michael Becker, Nermina Čordalija, Marijana Kresić, Nedžad Leko, Franc Lanko Marušič, Tanja Milićev, Nataša Milićević, Ivana Mitić, Anita Peti-Stantić, Branimir Stanković, Tina Šuligoj, Jelena Tušek and Andrew Nevins) prezentira glavne rezultate trogodišnjeg međunarodnog lingvističkog projekta Eksperimentalna morfosintaksa južnoslovenskih jezika (Coordinated Research in the Experimental Morphosyntax of South Slavic Languages (EMSS), 2014-2017; Research Head: Andrew Nevins, University College London, UK; Network Coordinator: Jana Willer-Gold, University College London, UK; Funded by: Leverhulm Trust (http://www.leverhulme.ac.uk/).

Istraživana je kongruencija glagola sa koordiniranim subjektima u južnoslovenskim jezicima uz učešće 16 lingvista sa sedam univerziteta u Engleskoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.