Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik

Rezultate nakon završnog ispita iz Fonetike i fonologije za studente/ice Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik i Odsjeka za književnosti naroda BiH održanog 14. 6. 2017 možete preuzeti iz priloga ispod.

Fonetika i fonologija - rezultati ispita

Uvid u rad i upis konačnih ocjena u petak, 16. 6. 2017. u terminu od 10.15 do 10.45 sati u kabinetu 178.

Prof. dr. Amela Šehović potpisivat će ocjene istog dana u 13.30 sati u kabinetu 180.

Prof. dr. Amela Šehović

Mr. sc. Elma Durmišević-Cernica, viša ass.

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 28. 11. 2016. održan je Okrugli sto povodom stogodišnjice izdavanja knjige Kurs opće lingvistike Ferdinanda de Saussurea. Organizator ovog događaja bio je Odsjek za bosanski, hrvatski i srpski jezik Filozofskog fakulteta. Realizaciji projekta doprinijeli su Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, Filozofski fakultet u Sarajevu i Biblioteka Filozofskog fakulteta, koja je priredila izložbu izdanja De Saussureove knjige i knjiga o De Saussureu.

Opširnije: Održan Okrugli sto povodom stogodišnjice objavljivanja knjige Kurs opće lingvistike Ferdinanda de...