Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Historija jugoistočne Evrope u ranom srednjem vijeku

Jednopredmetni studij

Test vrijednosti 20 bodava (Osvojeni bodovi ulaze u konačnu ocjenu)

 

 

Studentica/Student

 

 

Osvojeno bodova

 

Procenat

 

Ocjena

47722

17,74

88,70

B

47726

17,74

88,70

B

47792

17,38

86,90

B

45844

16,31

81,55

C

47734

15,36

76,79

C

45845

14,76

73,81

D

47941

14,52

72,62

D

45696

13,57

67,86

D

47729

12,98

64,88

E

47727

12,62

63,10

E

47981

11,90

59,52

E

47724

11,31

56,55

E

47721

10,56

52,98

F

47192

10,36

51,79

F

46602

10,12

50,60

F

45859*

8,93

44,64

FX

47737

8,45

42,26

FX

46513

7,98

39,88

FX

47193

6,43

32,14

FX

47800

5,48

27,38

FX

46628

5,00

25,00

FX

47730

3,57

17,86

FX

47725

3,10

15,48

FX

 

45859* - nema upis u Treći semestar 2017/2018 - prema ISSS!

 

Dvopredmetni studij

Test vrijednosti 12 bodova

Studentica/Student

Osvojeno bodova

Procenat

Ocjena

47758

5,34

44,50

FX

47794

0,45

3,75

FX

 

 

- Zainteresirani mogu ostvariti uvid u testove u četvrtak, 16.11. 2017, u 10.00 sati.

Prof.dr. Esad Kurtović