Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Rezultati polusemestralne provjere znanja iz predmeta

Uvod u historijsku nauku

 

Index

Broj bodova

48092

29,5

47721

23,5

46602

21,5

48341

20,5

48461

19

45858

17

48342

16,5

48327

16,5

47723

15,5

48324

14,5

47733

14,5

47799

14

48333?

13,5

47982

12,5

48334

11

48340

10,5

48331

8

?

7,5

48325

7

48336

5,5

48329

4,5

48338

4,5

48337

3

48339

1

48345

0,5

48326

0,5

48328

0

48343

0

 

Svi studenti imaju pravo ostvariti uvid u vlastiti ispitni materijal u kabinetu 139 kod doc. dr. Amira Duranovića u terminima predviđenim za konsultacije.

Dr. Amir Duranović, docent