Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Rezultati polusemestralnog testa iz nastavnog predmeta

Klasifikacija i klasifikacijski sistemi

 (12.4.2017.)

 

Red. br.

studenta/ice

Broj indeksa studenta/ice

Broj osvojenih bodova

(ukupno 28)

Ocjena

1.

46923

24

86% (9)

2.

47302

24

86% (9)

3.

47185

23

82% (9)

4.

47317

20

71% (8)

5.

46629

18

64% (7)

6.

45564

16

57% (6)

7.

47316

15

54% (6)

8.

47352

14

50% (6)

9.

47318

14

50% (6)

10.

47031

14

50% (6)

11.

47358

14

50% (6)

12.

47375

11

 (5)

13.

47311

10

 (5)

14.

46360

8

 (5)

15.

46925

8

 (5)

16.

46423

7

 (5)

17.

47374

7

(5)

18.

47179

6

(5)

19.

46926

5

(5)

20.

46370

4

(5)

 

Uvid u rad je moguće ostvariti u terminima konsultacija nastavnice/ saradnice prema rasporedu objavljenom na web stranici Fakulteta.

Prof.  dr. Senada Dizdar

            Ass. Džejla Khattab, MA