Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za pedagogiju

U skladu sa prijedlogom studenata III godine I ciklusa da parcijalni ispit iz predmeta  Komparativna istraživanja u pedagogiji (KIuP) planiramo za petak (31.03.2017), oglašavam zvanično termin i ukoliko postoje neslaganja sa navedenim datumom, molim da se studenti jave mail-om do ponedjeljka (20.03.2017).

Unaprijed zahvaljujem,

Dr.sc. Emina Dedić Bukvić