Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Odsjek za pedagogiju

Obavještavaju se vanredni studenti prve godine, Odsjek za pedagogiju, da će se u radnoj suboti, 22. aprila 2017. godine, prema akademskom kalendaru, realizirati prijavljene prezentacije u okviru samostalnih radova.

Studenti koji su uredno prijavili temu dužni su prisustvovati nastavi koja će se realizirati u sali 98 sa početkom u 12 sati.

Predmetni nastavnik: doc.dr. Lejla Hodžić

Saradnik: asist. Meliha Suljagić, MA

Obavještavaju se vanredni studenti četvrte godine, Odsjek za pedagogiju, da će se u radnoj suboti, 22. aprila 2017. godine, prema akademskom kalendaru, realizirati nastava povodom uvida u samostalne radove studenata.

Studenti koji su uredno prijavili izradu portfolija, za samostalni rad, dužni su prisustvovati nastavi koja će se realizirati u sali 98 sa početkom u 9 sati.

Predmetni nastavnik: prof. dr. Lejla Kafedžić

Saradnik: asist. Meliha Suljagić, MA

Obavještavaju se vanredni studenti četvrte godine Odsjeka za filozofiju, historiju, historiju umjetnosti, sociologiju, romanistiku i Odsjek za slavenske jezike i književnosti da je u radnoj suboti, 22. aprila 2017. godine, planirana realizacija samostalnih radova studenata iz predmeta Komunikacija u nastavi.

Studenti koji su uredno prijavili temu, u predviđenom roku, dužni su prisustvovati predavanju.

Predavanje će se realizirati u sali 98 sa početkom u 10 sati.

Za dodatne informacije studenti se mogu obratiti asistentkinji Melihi Suljagić.

Predmetni nastavnik: Prof. dr. Snježana Šušnjara

Saradnica: asist. Meliha Suljagić, MA