Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

REZULTATI POPRAVNOG ISPITA IZ NASTAVNOG PREDMETA

SAVREMENE KONCEPCIJE UČENJA I POUČAVANJA U NASTAVI

(12.09.2017.)

 

RED.

BR.

BROJ INDEKSA

BROJ BODOVA (max. 55; min. 27)

1.

2453

40

2.

2157

38

 

 

Konsultacije sa studentima u vezi s postignućem na testu, uvid u rad i analiza bit će održani u vrijeme kabinetskih konsultacija.

Konačne (zaključne) ocjene bit će izvedene na osnovu cjelokupnog postignuća studenata u toku semestra i naknadno oglašene.

Završni susret, upis ocjena i usmeni ispit bit će organizirani u ponedjeljak, 18.09.2017. u 16,00 (103/II).

Studenti su obavezni upisati ocjene u predviđenom terminu kako bi se ISSS administracija mogla finalizirati blagovremeno.

 

Iz Odsjeka