O B A V I J E S T

Predmet: rezultati polusemestralnog ispita iz Tvorbe riječi održanog 26. 11. 2019.

Rezultati su sljedeći:

 

Broj indeksa

Broj osvojenih bodova

47382

15,5

47593

19,5

41253

17,5

48435

17

42339

16

48035

27

48043

6,5

48050

7

 

Napomena: Iz ispita je trebalo osvojiti minimalno 15 bodova.

Uvid u rad: 3. 12. 2019. (na redovnom času).

Prof. dr. Amela Šehović