FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

AKADEMSKA 2018/19. GODINA

REZULTATI POLUSEMESTRALNOG ISPITA IZ ŠKOLSKE PEDAGOGIJE 1

(22.11.2018.)

Redni broj

Index

Bodovi

min.15

max. 30

1.

47839

20

2.

47666

15,5

3.

46876

15

4.

47857

14,5

5.

47860

13

6.

47847

12

7.

47787

12

8.

46846

11,5

9.

47873

11

10.

45745

10

11.

46865/15

9,5

12.

47818

9

13.

46866

8,5

14.

47226

8,5

15.

47912

8,5

16.

47843

8

17.

46474/14

7,5

18.

46211/14

7

19.

45494

7

20.

44155

6,5

21.

47299

6

22.

47663

5,5

23.

46337

5,5

24.

47031

4,5

25.

46868

3,5

26.

47251

0

 

 

Uvid u radove studenti mogu izvršiti u srijedu, 28.11.2018. godine u terminu konsultacija od 15 do 18 sati u kabinetu 107/II.

 

Predmetni nastavnik: doc.dr. Lejla Osmić

Predmetni saradnik: asist. Meliha Suljagić, MA