Prijava ispita za junsko-julski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a.

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 11.06.2018. do 17.06.2018. godine.

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu do 18.06.2018. do 8 sati.

PRIJAVA KOLIZIONIH ISPITA ZA JUNSKO-JULSKI ISPITNI ROK

Indekse za prijavu kolizionih ispita trebate dostaviti u Studentsku službu od 07.06.2018. do 12.06.2018. godine.

 

PRIJAVA ISPITA (PREDBOLONJSKI STUDIJ)

Ispiti za junsko-julski ispitni rok mogu se prijaviti na Studentskoj službi od 07.06.2018. do 14.06.2018. godine.

Formulare za prijavu ispita studenti mogu preuzeti sa http://eprijava.unsa.ba/index/

Uz prijavu za ispit potrebno je predati novu uplatnicu u skladu sa Cjenovnikom usluga.

 

PRIJAVA ISPITA (APSOLVENTI)

Studenti upisani u statusu apsolventa u studijskoj 2017/2018. godini formulare za prijavu ispita mogu  preuzeti sa http://eprijava.unsa.ba/index/

Prijavu ispita za junsko-julski ispitni  rok trebate dostaviti u Studentsku službu  od 07.06.2018. do 14.06.2018. godine.