UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t 

MAGISTARSKA RADNJA

 

1) Nina Mečkić branit će magistarski rad iz pedagogije pod naslovom:

Uloga razrednika u ostvarivanju odgojne funkcije škole

Odbrana će se održati 21.01.2019. godine u 11 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbrani je slobodan.

Zainteresirani mogu pogledati rad u prostorijama Fakulteta, najkasnije osam dana prije odbrane.