PRIJAVA ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita za januarsko-februarski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a.

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 16.01.2019. do 20.01.2019. godine.

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu do 20.01.2019. do 9 sati.

 

PRIJAVA KOLIZIONIH ISPITA ZA JANUARSKO-FEBRUARSKI ISPITNI ROK

Indekse za prijavu kolizionih ispita trebate dostaviti u Studentsku službu od 14.01.2019. do 18.01.2019. godine.

 

PRIJAVA ISPITA

(PREDBOLONJSKI STUDIJ)

Ispiti za januarsko-februarski ispitni rok mogu se prijaviti na Studentskoj službi od 14.01.2019. do 18.01.2019. godine.

Formulare za prijavu ispita studenti mogu preuzeti sa http://eprijava.unsa.ba/index/

Uz prijavu za ispit potrebno je predati novu uplatnicu u skladu sa Cjenovnikom usluga.

 

PRIJAVA ISPITA

(APSOLVENTI)

Studenti upisani u statusu apsolventa u studijskoj 2018/2019. godini formulare za prijavu ispita mogu  preuzeti sa http://eprijava.unsa.ba/index/

Prijavu ispita za januarsko-februarski ispitni  rok trebate dostaviti u Studentsku službu od 14.01.2019. do 18.01.2019. godine.