PRIJAVA ISPITA

ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Prijava ispita za septembarski ispitni rok za studente prvog i drugog ciklusa studija po Bolonji vršit će se putem ISSS-a.

Ispiti će biti otvoreni za prijavu od 28.08.2019. do 02.09.2019. godine do 08:00 sati.

 

Napomena: ukoliko ne budete u mogućnosti prijaviti neki od ispita ili imate poteškoća sa ISSS-om, molimo vas da se javite u Studentsku službu do 02.09.2019. do 8 sati.

 

PRIJAVA KOLIZIONIH ISPITA

ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK

Indekse za prijavu kolizionih ispita trebate dostaviti u Studentsku službu od 26.08.2019. do 30.08.2019. godine.

 

PRIJAVA ISPITA

(PREDBOLONJSKI STUDIJ)

Ispiti za septembarski ispitni rok mogu se prijaviti na Studentskoj službi od 26.08.2019. do 30.08.2019. godine.

 

Formulare za prijavu ispita studenti mogu preuzeti sa http://eprijava.unsa.ba/index/

Uz prijavu za ispit potrebno je predati novu uplatnicu u skladu sa Cjenovnikom usluga.

 

PRIJAVA ISPITA

(APSOLVENTI)

Studenti upisani u statusu apsolventa u studijskoj 2018/2019. godini formulare za prijavu ispita mogu  preuzeti sa http://eprijava.unsa.ba/index/

Prijavu ispita za septembarski ispitni  rok trebate dostaviti u Studentsku službu od 26.08.2019. do 30.08.2019. godine.