Poštovani,

u prilogu Vam dostavljam dopis obavještenja o raspisanom Konkursu za izbor domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa.

Ovim putem pozivamo sve zainteresirane zaposelnike i studente Univerziteta u Sarajevu koji ispunjavaju uslove Konkursa da se prijave.

Prilozi:

Dopis UNSA

Javni konkurs

Prijavni obrazac