Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

 

Kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2017/2018. godini:

  1. DOKTORSKI STUDIJ IZ OBLASTI FILOZOFIJA, STUDIJSKA LINIJA 2. SUVREMENA FILOZOFIJA
  2. DOKTORSKI STUDIJ IZ OBLASTI GERMANISTIKA, NJEMAČKI JEZIK I NJEMAČKA KNJIŽEVNOST U KONTEKSTU MEDIJSKE KULTURE
  3. DOKTORSKI STUDIJ IZ HISTORIJE (SMJEROVI: PROSTOR BOSNE I HERCEGOVINE U KONTEKSTU ANTIČKE EUROPE I MEDITERANA, HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE U OSMANSKOM PERIODU (1463-1839), HISTORIJA BOSNE I HERCEGOVINE U 19. I 20. STOLJEĆU)
  4. DOKTORSKI STUDIJ IZ LINGVISTIKE
  5. DOKTORSKI STUDIJ IZ PEDAGOGIJE – TEORIJE I ISTRAŽIVANJA KREATIVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
  6. DOKTORSKI STUDIJ IZ PSIHOLOGIJE
  7. DOKTORSKI STUDIJ IZ MATIČNE OBLASTI SOCIOLOGIJA, SAVREMENA SOCIOLOGIJA I GLOBALIZACIJSKI PROCESI

 

mogu predati potrebne dokumente do 7. 10. 2017. godine na protokol Fakulteta.

Tekstovi konkursa mogu se vidjeti na www.ff.unsa.ba.

Tekstove konkursa i prijave na konkurse možete preuzeti iz priloga ispod.


 

Naziv doktorskog studija Konkurs

Prijava na konkurs

1. Doktorski studij iz oblasti Suvremena filozofija Konkurs Prijava
2. Doktorski studij iz oblasti Germanistika Konkurs Prijava
3. Doktorski studij iz oblasti Historija Konkurs Prijava
4. Doktorski studij iz oblasti Lingvistika Konkurs Prijava
5. Doktorski studij iz oblasti Pedagogija Konkurs Prijava
6. Doktorski studij iz oblasti Psihologija Konkurs Prijava
7. Doktorski studij iz oblasti Sociologija Konkurs Prijava