Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/95, 02-01/115 i 02-01/119 od 22. 2. 2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-305/18 od 28. 3. 2018. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

raspisuje

K O N K U R S

za izbor

  1. Nastavnik (sva zvanja) za PODRUČJE (OBLAST): HUMANISTIČKE NAUKE, POLJE: JEZICI I KNJIŽEVNOST (FILOLOGIJA), GRANA: GERMANISTIKA, Njemačka književnost (predmeti: Uvod u teoriju drame i lirike, Uvod u naratologiju, IP Autori XX stoljeća, Njemačka književnost XIX stoljeća, Weimarska klasika, Njemačka književnost moderne i postmoderne, Savremena njemačka drama i redateljski teatar, Veliki autori njemačke književnosti, IP Veliki autori njemačke književnosti, Mitologija u njemačkoj književnoj tradiciji, Prevođenje književnih tekstova 1 i 2) na Odsjeku za germanistiku Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

1  izvršilac

Opširnije... Konkurs za izbor nastavnika i...