Studentska služba

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

OVJERA ZIMSKOG I UPIS U LJETNI SEMESTAR  ZA I. i II. CIKLUS STUDIJA

OD 07.02.2017. DO 20.02.2017. GODINE

 

Potrebni dokumenti:

  1. Indeks sa potpisima (za redovne i redovne samofinansirajuće studente)    predmetnih nastavnika i asistenata
  2. Jedan semestralni list (popunjene obje strane)
  3. Dokaz o izvršenoj uplati za redovne samofinansirajuće i vanredne studente, ukloliko školarinu plaćaju u ratama
  4. Studenti kojima je odobrena kolizija, uz upisni materijal treba da prilože popunjen obrazac za prijavu kolizionih ispita
  5. Studenti, strani državljani, moraju dostaviti dokaz o regulisanom boravku u BiH

Studentska služba

Podkategorije