Dobrodošli na zvanične stranice Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Mobilnost studenata

 
 
 

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

 

I DOKTORSKE DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

1) Mr. Enes Omerović branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918-1941).

Odbrana je zakazana za 16. 10. 2017. godine u 10:00 sati, sala 82/I.

 

2) Edin Veletovac, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Provincija Dalmacija u doba ostrogotske prevlasti i vladavine Justinijana (493.-565. god.).

Odbrana je zakazana za 17. 10. 2017. godine u 10 sati, sala 82/I.

3) Mirza Džananović, MA branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Urbanizacija Novog Travnika od 1949. do 1979. godine u kontekstu razvoja socijalističkih gradova u Bosni i Hercegovini.

Odbrana je zakazana za 17. 10. 2017. godine u 13 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbranama je slobodan.

 

 

II   DOKTORSKE DISERTACIJE

1) Mr. Sandra Bjelan-Guska branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Visokoškolska nastava u svjetlu tradicionalnih i savremenih didaktičkih spoznaja.

Odbrana je zakazana za 9. 11. 2017. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

2) Mr. Senad Čeliković branit će na Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Biblioteke i bibliotekarstvo u Bosni i Hercegovini od 1975. do 2010. godine.

Odbrana je zakazana za 14. 11. 2017. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbranama je slobodan.

Primjerci disertacija nalaze se u prostorijama Fakulteta i mogu se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 9 do 15 sati.