PRELIMINARNE RANG-LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI - TREĆI ROK
NA PRELIMINARNU RANG-LISTU KANDIDATI IMAJU PRAVO PRIGOVORA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA ISTE.PRIGOVORI SE PREDAJU NA PROTOKOL FAKULTETA, SOBA 75 (I SPRAT). Preliminarne rang-liste (.pdf):