PRELIMINARNE RANG-LISTE KANDIDATA ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA

U STUDIJSKOJ 2020/2021. GODINI

NA PRELIMINARNU RANG-LISTU KANDIDATI IMAJU PRAVO PRIGOVORA U ROKU OD TRI DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA ISTE.

PRIGOVORI SE PREDAJU NA PROTOKOL FAKULTETA, SOBA 75 (I SPRAT).

 

Preliminarne rang-liste (.pdf):