Zašto studirati na Filozofskom fakultetu?

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu mjesto je susretanja različitih kultura, raznovrsnih mišljenja, mudrosti zrelog doba i kreativne ljepote mladosti. Kroz akademsku otvorenost, inicijativu i sudjelovanje u javnim zbivanjima Fakultet želi biti središte cjeloživotnog učenja i obrazovanja odgovornih i društveno aktivnih građana.

U dinamičnom nastavnom procesu na Fakultetu obrazuju se i odgajaju budući nastavnici, stručnjaci i znanstvenici u oblastima humanističkih i društvenih znanosti, koji su spremni odgovoriti na izazove karijera 21. stoljeća.

Svojom akademski raznovrsnom prirodom Fakultet inicira i razvija dijaloge među kulturama, otvara horizonte razumijevanja te njeguje prihvatanje i poštovanje pojedinaca u njihovoj jedinstvenosti i različitosti.

Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu najstarija je visokoškolska institucija te vrste u Bosni i Hercegovini. Studiranjem na ovoj nastavno-naučnoj ustanovi stiče se široko obrazovanje iz oblasti humanističkih i društvenih nauka i to: filozofije, sociologije, etnologije historije, historije umjetnosti, arheologije, pedagogije, specijalne pedagogije, psihologije, bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, književnosti naroda Bosne i Hercegovine, engleskog, njemačkog, arapskog, turskog, perzijskog, ruskog, francuskog, italijanskog, španskog, latinskog, grčkog jezika, komparativne književnosti i bibliotekarstva. Studenti mogu proširiti svoja znanja slušanjem i polaganjem izbornih predmeta iz češkog i švedskog jezika, koji su definirani unutar studijskih programa, kao i iz slovenačkog, poljskog i japanskog jezika.

 

Mogućnosti zaposlenja

Po završetku studija studenti su, zahvaljujući kompetencijama i vještinama koje su stekli na Fakultetu, osposobljeni za rad u srednjim i osnovnim školama, bibliotekama, muzejima, arhivima, institutima različite namjene, zavodima za zaštitu spomenika, dokumentacijskim centrima. Također, kao stručni saradnici, mogu sudjelovati u radu predškolskih i školskih ustanova, ustanova koje se bave kulturom, izdavaštvom, medijima, zdravstvenom i socijalnom skrbi, u državnoj upravi, javnim i privatnim ustanovama.

Studenti koji završe nastavnička usmjerenja mogu se zaposliti kao nastavnici u srednjim i osnovnim školama. Studenti koji završe nenastavne studijske programe mogu polagati ispite iz pedagoškog obrazovanja i osposobiti se za rad u srednjoj i osnovnoj školi.

Diplomirani studenti Filozofskog fakulteta danas su priznati akademici, univerzitetski profesori, nastavnici u srednjim i osnovnim školama, stručnjaci u praksi, kulturni i javni radnici, umjetnici koji ostvaruju međunarodna priznanja, književnici, novinari i diplomate.

 

Kako i šta studirati?

Kako studirati?

Na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu mogu se upisati studijski programi I. ciklusa u svojstvu redovnog, redovnog samofinansirajućeg i vanrednog* studenta u trajanju od tri godine, odnosno 6 semestara (180 ECTS) za sticanje zvanja BAKALAUREAT/BACHELOR.

* Studenti mogu upisati Odsjek za psihologiju samo u statusu redovnog i redovnog samofinansirajućeg studenta

 

Šta studirati?

Aktivni studijski programi za I ciklus studija

ODSJEK ZA ANGLISTIKU

Jednopredmetni studij:

Engleski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:    

Engleski jezik i književnost i druga studijska grupa

Druga studijska grupa i Engleski jezik i književnost

 

ODSJEK ZA BOSANSKI, HRVATSKI I SRPSKI JEZIK

Dvopredmetni studij:

Bosanski, hrvatski i srpski jezik i književnosti naroda Bosne i Hercegovine - nastavnički smjer

Bosanski, hrvatski i srpski  jezik i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA FILOZOFIJU

Jednopredmetni studij:

Filozofija

Dvopredmetni studij:

Filozofija i sociologija

Filozofija i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA GERMANISTIKU

Jednopredmetni studij:

Njemački jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Njemački jezik i književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA HISTORIJU

Jednopredmetni studij:          

Historija

Dvopredmetni studij:

Historija i druga studijska grupa

 

Katedra za arheologiju

Jednopredmetni studij:

Arheologija

Dvopredmetni studij:

Arheologija i druga studijska grupa

 

Katedra za historiju/povijest umjetnosti

Dvopredmetni studij:

Historija umjetnosti i druga studijska grupa

Druga studijska grupa i historija umjetnosti

 

ODSJEK ZA KNJIŽEVNOSTI NARODA BOSNE I HERCEGOVINE

Dvopredmetni studij:

Književnosti naroda Bosne i Hercegovine i bosanski, hrvatski i srpski jezik - nastavnički smjer

Književnosti naroda Bosne i Hercegovine  i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA KOMPARATIVNU KNJIŽEVNOST I BIBLIOTEKARSTVO

Jednopredmetni studij:

Komparativna književnost

Dvopredmetni studij

Komparativna književnost i bibliotekarstvo

Komparativna književnost i druga studijska grupa

Bibliotekarstvo i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU

Jednopredmetni studij:

Arapski jezik i književnost

Turski jezik i književnost

Perzijski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Arapski jezik i književnost i druga studijska grupa

Turski jezik i književnost i druga studijska grupa

Perzijski jezik i književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA PEDAGOGIJU

Jednopredmetni studij:

Pedagogija

Specijalna pedagogija

Dvopredmetni studij:

Pedagogija i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA PSIHOLOGIJU

Jednopredmetni studij:

Psihologija

 

ODSJEK ZA ROMANISTIKU

Jednopredmetni studij:

Francuski jezik i književnost

Italijanski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Francuski jezik i književnost i druga studijska grupa

Francuski jezik i književnost i italijanski jezik i književnost

Italijanski jezik i književnost i druga studijska grupa

Latinski jezik i rimska književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA SLAVENSKE JEZIKE I KNJIŽEVNOSTI

Jednopredmetni studij:          

Ruski jezik i književnost

Dvopredmetni studij:

Ruski jezik i književnost i druga studijska grupa

 

ODSJEK ZA SOCIOLOGIJU

Jednopredmetni studij:

Sociologija

Dvopredmetni studij:

Sociologija i druga studijska grupa

Sociologija i etnologija

Javni konkurs

za upis studenata u 2018/2019. akademskoj godini bit će objavljen
na mrežnim stranicama
Univerziteta u Sarajevu
www.unsa.ba
 ffunsa logo2
 Filozofskog fakulteta
ff.unsa.ba

 

te u sredstvima javnog informiranja

 

u junu 2018. godine