Boro Bronza, Slavojka Beštić-Bronza, Boško M. Branković, Borivoje Milošević, Istorija jugoslavenske ideje 1500 – 1918, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Grafid d.o.o. Banja Luka, Banja Luka, 2018, 255. str.

Book Review

  • Aladin Kučuk
Keywords: Book Review

Abstract

Book Review: Boro Bronza, Slavojka Beštić-Bronza, Boško M. Branković, Borivoje Milošević, Istorija jugoslavenske ideje 1500 – 1918, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, Grafid d.o.o. Banja Luka, Banja Luka, 2018.
Published
2019-04-11