Povratak u školu: Kako treba izgledati nastava u školskoj 2021/2022 godini: RAZGOVOR

Nova školska godina se bliži, i vrijeme je da porazgovaramo o modalitetima izvođenja i organizacije nastave. Želimo da čujemo Vaša mišljenja na koji način 2021/2022 učiniti još efikasnijom u smislu angažmana i efikasnosti nastavnika I studenata. Pozivamo Vas da svoja razmišljanja podijelite sa nama i pomognete nam u izradi Plana realizacije nastave u novoj školskoj godini.

Četrnaesta sesija će biti organizirana u petak 28. 05. 2021. godine sa početkom u 10:00 sati, kao online sesija na Zoomu na linku https://us02web.zoom.us/j/82872898602

Meeting ID: 828 7289 8602

 

Prezentatorica i tema:

28.05.2021.

Dženana Husremović, facilitatorica

Rektorat Univerziteta u Sarajevu

Povratak u školu: Kako treba izgledati nastava u školskoj 2021/2022 godini: RAZGOVOR