Obavještenje o upisu na PRVU godinu PRVOG ciklusa

OBAVJEŠTAVAMO ZAINTERESIRANE KANDIDATE DA MOGU U STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA DIREKTNO PODNIJETI ZAHTJEV ZA UPIS U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA U STATUSU VANREDNOG STUDENTA.

 

Obavještenje o upisu na PRVU godinu DRUGOG ciklusa studija

U VEZI SA ODLUKOM SENATA BROJ: 01-15-6/21 OD 1.10. 2021. GODINE, KOJOM JE PRODUŽEN UPIS NA PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA ZAKLJUČNO SA 22.10. GODINE, INFORMIŠEMO VAS DA KANDIDATE KOJI SU NA DODATNIM ISPITNIM ROKOVIMA (OD 4.10-17.10.2021.) POLOŽILI SVE ISPITE I STEKLI USLOV ZA UPIS NA DRUGI CIKLUS, PREDAJU PRIJAVU I KOMPLETNU DOKUMENTACIJU ZA NAKNADNI UPIS DIREKTNO NA STUDENTSKU SLUŽBU FAKULTETA.

PRIJAVU NA KONKURS KANDIDATI ĆE DOBITI U STUDENTSKOJ SLUŽBI.