UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

O b a v i j e s t

Kandidati zainteresirani za upis na III ciklus studija u studijskoj 2021/2022. godini na

DOKTORSKI STUDIJ IZ PEDAGOGIJE – Teorije i istraživanja kreativnog odgoja i obrazovanja

mogu predati potrebne dokumente u roku od 15 dana od dana objavljivanja Obavijesti u dnevnom listu Oslobođenje, kao i na web stranici Univerziteta i Filozofskog fakulteta. Prijave sa dokumentacijom dostaviti putem pošte na adresu: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet, ulica Franje Račkog 1, 71 000 Sarajevo.

Tekst konkursa može se vidjeti na www.ff.unsa.ba.


Tekst konkursa i prijavu na konkurs možete preuzeti iz priloga ispod.

  Naziv doktorskog studija

Konkurs

(.pdf)

Prijava na
konkurs
1.

 DOKTORSKI STUDIJ IZ PEDAGOGIJE

– Teorije i istraživanja kreativnog odgoja i obrazovanja

Konkurs Prijava