UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBAVJEŠTENJE

Zgrada Fakulteta u periodu korištenja godišnjeg odmora bit će zatvorena

od 25. 7. do 26. 8. 2022. godine.

U zgradu Fakulteta moći će ući samo ovlaštena lica i lica kojima dekan odobri ulazak u zgradu.

DEKANAT FILOZOFSKOG FAKULTETA