DIGIEDU VIZUALPoštovani prodekani, kolege i koleginice,

Univerzitet u Sarajevu je u protekloj godini pokrenuo svobuhvatni projekat DigiEdu čiji je cilj razvoj visokokvalitetnog, inkluzivnog i dostupnog visokog obrazovanja.

Projekat je novčano podržan od strane Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade, UNICEF-a i USAID-a i Erasmus+ PARTISH projekta.

Ovaj program baziran je na uspješnim dugogodišnjim iskustvima naših članica iz domena savremenih trendova u učenju i podučavanja, uključujući e-obrazovanje, a posebno na iskustvima koja smo stekli tokom online nastave za vrijeme pandemije COVID -19, te na prepoznavanju potrebe da visoko obrazovanje prilagođavamo digitalnom dobu.   Da bismo postigli ciljeve i održivost u budućnosti, potreban nam je institucionalni okvir za profesionalni razvoj nastavnika, odnosno Resursni centar za e-obrazovanje. Ovaj okvir će obuhvatiti sve postojeće uspješne prakse nastavnika, programe profesionalnog usavršavanja (TRAIN), kao i nove kurseve koji će služiti našim nastavnicima da svojim radom doprinesu da Univerzitet u Sarajevu postane centar izvrsnosti i primjer kvaliteta u visokom obrazovanju u BiH i regiji.

Uspostavom institucionalnog okvira za obuku svojih nastavnika i saradnika Univerzitet u Sarajevu će preuzeti aktivniju ulogu u: 

  • prepoznavanju, razmjeni i proširivanju postojećih dobrih praksi
  • pružanje podrške članicama kroz obuku za korištenje alata za digitalno podržanu nastavu
  • uspostavu okvira i smjernica za digitalno podržanu nastavu
  • njegovanje saradnje između svih sudionika nastavnih procesa

Planirane obuke nastavnika i saradnika za  digitalnu edukaciju omogućit će: 

  • bolje korištenje digitalne tehnologije za podučavanje i učenje,
  • razvijanje digitalnih kompetencija i vještina nastavnika i saradnika,
  • poboljšanje obrazovanja boljom i automatizovanom analizom podataka.

Stoga vas pozivamo da se prijavite na prvu seriju radionica koje će u periodu januar – februar biti organizirane na Univerzitetu u Sarajevu. Svojim učešćem pomoći ćete i predavačima da sadržaje koji će biti prezentirani uživo pripreme za digitalne kurseve.

Na kurseve se možete prijaviti na sljedećem linku: http://www.efsa.unsa.ba/~nir/index.php/512284?lang=bs

Svi učesnici će dobiti certifikate o učešću.

Očekujte vrlo brzo poziv za niz digitalnih kurseva koje pripremamo za vas.

PRILOG:

Najave kurseva

___________________________________________

Prof.dr. Dženana Husremović, prorektorica za nastavu i studentska pitanja