UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

O ODBRANI DOKTORSKIH  DISERTACIJA – III CIKLUS STUDIJA

 

Nermin Ormanović, MA branit će na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Dramski diskurs u književnom djelu Zlatka Topčića. Odbrana je zakazana za 18. 9. 2023. godine u 12 sati, sala 82/I.

 

Mustafa Đelilbašić, MA branit će na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Globalna Britanija: Kritička diskursna analiza političkog i medijskog diskursa u Velikoj Britaniji. Odbrana je zakazana za

25. 9. 2023. godine u 10 sati, sala 82/I.

 

Pristup odbranama je slobodan.