UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

 

O b a v i j e s t

ODBRANA DOKTORSKE  DISERTACIJE – III CIKLUS STUDIJA

 

Merisa Đido, MA branit će na Univerzitetu u Sarajevu – Filozofskom fakultetu doktorsku disertaciju pod naslovom Historijat književnog prevođenja sa perzijskog na bosanski jezik. Odbrana je zakazana za ponedjeljak, 15. 7. 2024. godine u 10 sati, sala br. 82/I.

 

Pristup odbrani je slobodan.