U srijedu, 10. februara 2021. godine ambasador Republike Sjeverne Makedonije Nj. E.  Ekrem Ebibi posjetio je Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Domaćini susreta sa ambasadorom bili su prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta i doc. dr. Amir Duranović, prodekan za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo. Tokom susreta razgovaralo se o saradnji između Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i srodnih ustanova u Republici Sjevernoj Makedoniji.

Klikom na sliku otvarate galeriju

Obje strane su naglasile značaj dosadašnje saradnje, ali i iskazale spremnost da se međusobna komunikacija i saradnja dodatno intenzivira, naročito u oblasti humanističkih i društvenih nauka. U tom pogledu razmatrala se mogućnost obnove dosadašnjih ugovora o saradnji Filozofskog fakulteta sa srodnim institucijama u Republici Sjevernoj Makedoniji i potpisivanje novih u cilju otvaranja mogućnosti za intenzivniju razmjenu znanja i iskustava između nastavnog i nenastavnog osoblja te studenata iz Bosne i Hercegovine i Republike Sjeverne Makedonije.