Sedmica obuke za osoblje (Staff week)

Sedmica obuke za osoblje (popularnije Staff week) je petodnevni događaj kojeg organizuje visokoobrazovna institucija (najčešće uredi za međunarodnu saradnju) a koji uključuje seminare, radionice, prezentacije te aktivno učešće domaćih eksperata ali i međunarodnih partnera. Pored toga, to je osmišljen program s fokusom na procese internacionalizacije univerziteta uključuje društvene i kulturne aktivnosti te degustacije domaćih kulinarskih proizvoda. Ovo je prilika za predstavljanje i umrežavanje partnera, nastavnog osoblja, studenata i službenika ureda za međunarodnu saradnju. Detaljnije na linku: https://international.unsa.ba/sajam-stipendija/

 

11. sajam stipendija

Služba za međunarodnu saradnju trenutno radi na projektu 11. sajma stipendija koji će, zbog epidemioloških mjera, biti organizovan online. Uskoro će biti dostupne i detaljnije informacije o učešću. Detaljnije na linku: https://international.unsa.ba/sajam-stipendija/