Centar za napredne studije Jugoistočne Evrope Univerziteta u Rijeci objavio je regionalni poziv za prijave na stipendiju za postdoktorski program (Regional Call for Fellowship Applications).

Program je namijenjen istraživačima koji žele provesti i prezentirati istraživanja u regionalnim centrima Jugoistočne Evrope i na taj način doprinijeti razvoju akademske mreže. Stipendisti će imati priliku da borave na Univerzitetu u Rijeci i Univerzitetu u Beogradu koji su glavni domaćini, te na univerzitetima u Skoplju, Sarajevu, Ljubljani, Prištini, Tirani ili Podgorici po njihovom izboru.

Više informacija u vezi sa objavljenim pozivom dostupno je putem sljedećeg link-a: https://cas.uniri.hr/regional-call-for-fellowship-applications/