POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/82

Sarajevo, 17. 05. 2021. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za boravak studenata i osoblja Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na:

UNIVERZITETU KONSTANZ, NJEMAČKA

u ljetnom semestru 2021/2022. studijske godine

 

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Konstanz moguće su mobilnosti u okviru područja njemački jezik i književnost.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Filozofskog fakulteta (u trajanju od 4 mjeseca, isključivo ljetni semestar studijske 2021/2022. godine)
  • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja (5 radnih dana, 8 sati, zimski ili ljetni semestar 2021/2022. godine)
  • administrativno osoblje uključeno u internacionalizaciju (5 radnih dana, 8 sati, zimski ili ljetni semestar 2021/2022. godine).[1]

 [1] Prijave studenata isljučivivo se odnose na ljetni semestar 2021/2022. akademske godine, dok osoblje FF UNSA mobilnost može realizirati i u zimskom ili u ljetnom semestru 2021/2022. godine, uz napomenu da dokumentacija za prijavu mora biti dostavljena 6 mjeseci prije planirane mobilnosti.

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 17. 05. 2021. godine i kranji rok za prijavu je 15. 10. 2021. godine.

 

PRILOZI:


Programi mobilnosti