POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/200

Sarajevo, 01. 12. 2021. godine

 

JAVNI POZIV

U okviru programa ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente i nastavno osoblje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za boravak na: 

UNIVERZITETU ADAM MICKIEWICZ U POZNANU, POLJSKA

u ljetnom semestru 2021/2022. akademske godine

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Adam Misciewicz u Poznanu, moguće su mobilnosti u okviru Fakulteta za poljsku i klasičnu filologiju i Instituta za slavističku filologiju, odnosno pripadajućih područja u okviru ovih institucija.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija:
  • Odsjeka za bosanski, hrvatski i srpski jezik
  • Odsjeka za književnosti naroda Bosne i Hercegovine
  • Odsjeka za slavenske jezike i književnosti
 • nastavno osoblje za mobilnost u svrhu predavanja.

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 01. 12. 2021. godine i kranji rok za prijavu je 24. 01. 2022. godine.

 

PRILOZI:

 1. Tekst poziva (pdf)
 2. Izjava kandidata o mobilnosti
 3. Prijavni formular
 4. Nominacijsko pismo
 5. Ugovor o učenju za studente
 6. Ugovor o mobilnosti za predavanja

Programi mobilnosti