POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/4

Sarajevo, 11. 01. 2022. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs za studente, akademsko i neakademsko osoblje FF UNSA za boravak na:

FATIH SULTAN MEHMET VAKIF UNIVERZITETU, ISTANBUL, TURSKA

u ljetnom semestru 2021/2022. akademske godine.

STUDIJSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu Fatih Sultan Mehmet Vakif,  moguće su mobilnosti u okviru područja turski jezik i književnost i historija.

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

 • studenti prvog ciklusa studija (1 mjesto x 4,5 mjeseci);
 • akademsko osoblje za mobilnost u svrhu predavanja (1 mjesto, 5 radnih dana, 8 sati);
 • administrativno osoblje Službe za međunarodnu saradnju za mobilnost u svrhu treninga (1 mjesto, 5 radnih dana, 8 sati).

 

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 11. 01. 2022. godine, a krajnji rok ra prijavu je 27. 01. 2022. godine do 12:00 časova. Prijavljujete se isključivo Službi za međunarodnu akademsku saradnju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na mail: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

 

PRILOZI:

 1. Tekst poziva (pdf)
 2. Izjava kandidata o mobilnosti
 3. Prijavni formular FF UNSA
 4. Nominacijsko pismo
 5. Ugovor o učenju za studente
 6. Ugovor o mobilnosti (teachning)
 7. Ugovor o mobilnosti (training)
 8. Instrukcije za aplikacije studenata
 9. Instrukcije za aplikacije nastavnog i nenastavnog osoblja
 10. Lista predmeta – Turski jezik i književnost (.xls)
 11. Lista predmeta - Historija (.xls)

Programi mobilnosti