POSEBNE NAPOMENE:

Studenti koji su za isti nivo studija imali dva (2) puta stipendiju Evropske komisije (Erasmus Mundus i/ili Erasmus+), ne mogu u okviru tog istog ciklusa studija ponovo koristiti stipendije, niti se tim studentima može izdati nominacijsko pismo za ove stipendije.

Student se može prijaviti na jedan (1) univerzitet. Ukoliko dobijete informaciju da niste dobili stipendiju za koju ste se prijavili, a bude još otvorenih konkursa, možete se opet prijaviti na samo jedan univerzitet (nije više moguće da se prijavljujete na dva ili više univerziteta istovremeno).

Studenti koji su već koristili stipendiju, a imaju pravo da se prijave opet, pored standardne dokumentacije moraju dostaviti dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti.

Akademsko i administrativno osoblje nema ograničenje u korištenju mobilnosti, međutim prednost se daje osoblju koje dosad nije koristilo Erasmus+ mobilnost. Preporučuju se dvije mobilnosti u toku akademske godine za osoblje.

UNIVERZITET U SARAJEVU -

FILOZOFSKI FAKULTET

Broj: 03-13/128

Sarajevo, 15. 09. 2022. godine

JAVNI POZIV

U okviru ERASMUS+ programa (kreditna mobilnost) raspisan je konkurs boravak na:

INTERNATIONAL PSYCHOANALYTIC UNIVERSITY BERLIN (IPU BERLIN), NJEMAČKA

u zimskom i ljetnom semestru 2022/2023. akademske godine

Na osnovu potpisanog međuinstitucionalnog Erasmus+ sporazuma, odobrene projektne prijave i budžeta za međunarodnu razmjenu, a poštujući transparentnost i dosljednost procesa, objavljuje se poziv za mobilnost:

Država:                  SR Njemačka

Grad:                      Berlin

Institucija:               International Psychoanalytic University Berlin (IPU Berlin)

Erasmus kod:          D BERLIN32

Vrsta mobilnosti:    Training

Period realizacije: Zimski/Ljetni             

Jezik treninga:       Engleski jezik

 

KO SE MOŽE PRIJAVITI:

  • nenastavno osoblje FF UNSA
  • nastavno osoblje Odsjeka za psihologiju FF UNSA

(6 mobilnosti, 5 radnih dana, 8 sati) 

 

IZNOS STIPENDIJE:

  • 160,00 EUR dnevnica
  • 275,00 EUR putni troškovi

*putno zdravstveno osiguranje i drugi (potencijalni) troškovi nisu pokriveni ovom stipendijom.

 

ROK ZA PRIJAVE:

Poziv je objavljen 15. 09. 2022. godine i kranji rok za prijavu je 28. 09. 2022. godine.


PRILOZI:

  1. Kompletan tekst oziva (pdf)
  2. Nominacijsko pismo
  3. Ugovor o mobilnosti za trening

Programi mobilnosti