Na osnovu člana 32. i člana 106. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 36/22), prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje Konkursa broj: 27/03-34-17044-2/23 od 09.06.2023. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija i drugog ciklusa studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2023/2024. godini, broj: 02-04-25971-13/23 od 08.06.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2023./2024. GODINI

 

Univerzitet u Sarajevu raspisuje Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u akademskoj 2023/2024. godini, koji se organiziraju na članicama Univerziteta u Sarajevu. Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom Konkursu podrazumijeva uključivanje oba roda. Prijava i upis kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu studija provodi se isključivo online
putem Informacionog sistema eUNSA i web stranice
www.upis.unsa.ba.

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail upisOva e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

 

PRILOZI:

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2023./2024.GODINI

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA I INTEGRIRANOG STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

PLAN UPISA STUDENATA U PRVU GODINU DRUGOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2023/2024. GODINI

ODLUKA PRIJEDLOG PLANA UPISA STUDENATA U PRVU GODINU PRVOG CIKLUSA STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU - FILOZOFSKOM FAKULTETU

PRIJAVNI ROKOVI ZA PRVI I DRUGI CIKLUS STUDIJA

SPISAK PREDMETA ZNAČAJNIH ZA ODGOVARAJUĆI STUDIJSKI PROGRAM

VREDNOVANJE USPJEHA IB DIPLOMA PROGRAMA

UNSA SAGLASNOST NA KONKURS

https://www.unsa.ba