U okviru radnih posjeta organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Melika Husić Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj sa saradnicima posjetili su Filozofski fakultet u utorak, 20. aprila 2021. godine, gdje ih je dočekao prof. dr. Muhamed Dželilović, dekan Filozofskog fakulteta sa saradnicima. U delegaciji je bio i prof. dr. Darko Tomašević, u ime Grupacije humanističkih nauka.

Klikom na sliku otvarate galeriju

U jednosatnom razgovoru dekan Fakulteta Dželilović upoznao je prisutne sa trenutnim stanjem na Filozofskom fakultetu, problemima nastalim u procesu integracije Univerziteta, razvojnim projektima Filozofskog fakulteta i drugim pitanjima vezanim za njegov nesmetan rad i funkcionisanje. Sagovornici su postigli saglasnost da je za rješavanje postojećih problema potrebna saradnja između Fakulteta, Univerziteta i resornog ministarstva, kao i dalje zajedničko djelovanje s ciljem ostvarenja ciljeva i zadataka iz misije Filozofskog fakulteta.