Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu (Biblioteka i Služba za informatičku podršku) implementirao je novu platformu za e-knjige Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.  Riječ je o platformi Open Monograph Press koja je otvorenog koda i namijenjena je za upravljanje i objavljivanje monografskih publikacija. Platforma ima i mogućnost upravljanja uređivačkim procesom monografija putem interne i eksterne recenzije, katalogizacijom, produkcijom i objavljivanjem. OMP može raditi i kao web stranica za izdavaštvo.

Link za pristup publikacijama: https://ebooks.ff.unsa.ba/index.php/ebooks_ffunsa/index