UNIVERZITET U SARAJEVU

FILOZOFSKI FAKULTET

Na osnovu člana 135. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17.), člana 104. Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga Odsjeka za pedagogiju, broj: 02-10/92 od 2. 7. 2021. godine i Odluke Vijeća Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-01/292 od 13. 7. 2021. godine

o b j a v l j u j e

KONKURS

za prijem kandidata za PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE u akademskoj 2021/2022. godini.

(DRUGI CIKLUS MART 2022. – JUNI 2022)

Pedagoško obrazovanje se organizira u dva ciklusa u toku zimskog i ljetnog semestra akademske 2021/2022. godine.

PRVI CIKLUS OKTOBAR 2021. – JANUAR 2022.

DRUGI CIKLUS MART 2022. – JUNI 2022.

Program obuhvata 128 sati nastave. Realizira se tokom 8 susreta. Organizator definira raspored rada i tematske cjeline za svaki susret i bit će naknadno oglašen.

U okviru programa pedagoškog obrazovanja nastavnika slušaju se i polažu ispiti iz kolegija/predmeta: Pedagogija, Psihologija, Didaktika i Metodika.

VRIJEME ODRŽAVANJA NASTAVE: prilagođeno je potrebama polaznika koji su većinom zaposleni, pa se odvija vikendima (petak od 16:00 sati i subota od 09:00 sati) ili ONLINE ukoliko epidemiološka situacija ne bude dozvoljavala održavanje nastave u učionici.

Prijave podnose putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: FILOZOFSKI FAKULTET UNIVERZITETA U SARAJEVU, Franje Račkog 1, 71000 SARAJEVO, sa naznakom

„ZA PEDAGOŠKO OBRAZOVANJE“.

Zainteresovani kandidati biraju ciklus za koji podnose prijavu.

Obrazac prijave i primjer uplatnice dostupni su i na službenoj stranici Fakulteta: www.ff.unsa.ba

Prijave za prvi ciklus podnose se do 30. 9. 2021. godine (produžava se do petka, 8. 10. 2021. godine), a za drugi ciklus do 28. 1. 2022. godine.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • ovjerenu kopiju diplome o završenom fakultetu, višoj školi ili diplomu o završenom petom stepenu,
  • ovjerenu kopiju izvoda iz matične knjige rođenih/vjenčanih,
  • potvrdu o radnom statusu, ukoliko je kandidat zaposlen,
  • uplatnicu od 750,00 KM (ovaj iznos može se uplatiti u dvije rate),
  • uplatnicu od 30,00 KM za korištenje biblioteke fakulteta.

PRILOZI:

Primjeri uplatnica

Obrazac prijave

Tekst konkursa (.pdf)