donacijaMusabegovicOdsjek za romanistiku i Biblioteka Filozofskog fakulteta sa velikom zahvalnošću su primili donaciju knjiga na francuskom jeziku iz porodične biblioteke prof. dr. Musabegovića. Riječ je o eminentnim naslovima sa područja kinematografije i estetike filma, opće estetike, filozofije i društvenih nauka, te naročito književnosti, uključujući i impresivnu kolekciju sabranih djela francuskih klasika kao što su Montaigne ili Molière. Dio knjiga iz ove vrijedne donacije, koji se odnosi na estetiku filma i kinematografiju, biti će dostupan na Odsjeku za romanistiku.