U sklopu projekta pod nazivom „Etnološka biblioteka“, Odsjek za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Odsjekom za kulturnu i socijalnu antropologiju na Univerzitetu u Kelnu (Faculty of Arts, Department of Cultural and Social Anthropology), uz stručnu podršku Biblioteke Filozofskog fakulteta i koordinaciju doc.dr. Jelena Gaković, uspješno je realizirao donaciju literature (pedeset pet bibiografskih jedinica) u akademske svrhe na njemačkom i engleskom jeziku.

Fond iz oblasti etnologije i antropologije je primarno namijenjen studentima i profesorima Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i dostupan korisnicima u sklopu pozajmice bibliotečke građe.