Novoimenovani ambasador Republike Italije u Bosni i Hercegovini Marco Di Ruzza i drugi sekretar Lorenzo Donatelli posjetili su Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu 20. jula 2022. godine. Ambasadora su primili doc. dr. Minka Džanko, prodekanesa za naučnoistraživački rad, međunarodnu akademsku saradnju i izdavaštvo, i članovi Katedre za italijanski jezik i književnost, prof. dr. Mirza Mejdanija, šef Katedre, prof.dr. Nermina Čengić, doc.dr. Mirela Boloban, više asistentice Nerma Kerla i Ana Lalić i Zana Ekiz, lektorica.

ambasador italije

Prodekanesa i članovi Katedre su ambasadora Di Ruzza upoznali sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu, njegovom strukturom i poljima djelatnosti, s naglaskom na razvoj i djelovanje Katedre za italijanski jezik i književnost. Ambasador Di Ruzza je izrazio spremnost za intenziviranje dosadašnje saradnje sa Katedrom za italijanski jezik i književnost kroz niz konkretnih projekata u poljima akademske i kulturne saradnje, kao što su stipendije i studijski boravci za studente, sufinanciranje gostujućih predavača, organiziranje tematskih skupova, kao i uključivanje studenata i nastavnog osoblja u niz događaja u organizaciji Italijanske ambasade.

Sagovornici su mišljenja da je u budućnosti potrebno jačati saradnju u cilju promoviranja italijanskog jezika i kulture u Bosni i Hercegovini kao i poticanju šireg spektra akademskih aktivnosti između Bosne i Hercegovine i Republike Italije.